Home / Tag Archives: USB mất dữ liệu

Tag Archives: USB mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu USB đòi format

Khôi phục dữ liệu USB đòi format

USB Kingston 8GB trong tình trạng đòi format anh Hiệp – 0984569922 đã yêu cầu công ty khôi phục dữ liệu USB vào ngày 17/03/2016. Sau khi phục hồi công ty đã bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng Bạn có thể tìm bài viêt theo từ …

Read More »

Khôi phục dữ liệu USB không nhận

khoi phuc du lieu 1.3.06.USB Kingston 32GB

Anh Tiến Quang_0983665017 mang USB Kington 32GB tới yêu cầu kiểm tra và khôi phục dữ liệu USB do máy tính không nhận. Sau khi kiểm tra nguyên nhân do USB bị hỏng nên không nhận. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách …

Read More »