Home / Tag Archives: Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba

Tag Archives: Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 250GB chết cơ

cuu du lieu MK2561GSYN

– Ngày 17/2/2017 cứu dữ liệu 137 Nguyễn Ngọc Vũ tiếp nhận ổ cứng của khách hàng (O913303593).HDD Toshiba laptop 250GB model: MK2561GSYN. Ổ đĩa cứng trong tình trạng không hoạt động cuudulieuhdd tiến hành kiểm tra xác định bị chết cơ. Data của khách hàng đuợc cứu thành công sau 1 ngày.

Read More »

Khôi phục dữ liệu data ổ cứng Toshiba 500GB

– Ngày 9/2/2017 khôi phục data cho anh Giáp (O969242688). Ổ cứng desktop Toshiba 500GB, model: DT01ACA050. Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng không hoạt động. Nguyên nhân đầu từ lỗi. Chúng tôi đã phục hồi thành công dữ liệu cho khách hàng và bàn giao sau 1 ngày

Read More »