Tag Archives: Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba

Phục hồi dữ liệu HDD Toshiba 320GB hỏng cơ

Ngày 28/3/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng máy tính cho anh Mậu ở Thái Nguyên (O919838982). Hard disk Toshiba 320GB model: MK3259GSXP. HDD được khách hàng gửi lên trong tình trạng bị hỏng cơ, data được cứu lại và gửi lại cho anh Mậu

Read More »

Lấy lại dữ liệu hdd Toshiba 320GB lỗi đầu đọc

Ngày 14/3/2017 lấy lại data hdd cho chị Hồng (O913227427). Hard disk di động Toshiba 320GB modle: MK3265GSX. Hiện tượng ổ cứng đòi fomat . Sau khi kiểm tra xác định được nguyên nhân bị lỗi một nửa đầu đọc . Dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho chị Hồng sau 1 ngày.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 250GB chết cơ

cuu du lieu MK2561GSYN

– Ngày 17/2/2017 cứu dữ liệu 137 Nguyễn Ngọc Vũ tiếp nhận ổ cứng của khách hàng (O913303593).HDD Toshiba laptop 250GB model: MK2561GSYN. Ổ đĩa cứng trong tình trạng không hoạt động cuudulieuhdd tiến hành kiểm tra xác định bị chết cơ. Data của khách hàng đuợc cứu thành công sau 1 ngày.

Read More »

Khôi phục dữ liệu data ổ cứng Toshiba 500GB

– Ngày 9/2/2017 khôi phục data cho anh Giáp (O969242688). Ổ cứng desktop Toshiba 500GB, model: DT01ACA050. Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng không hoạt động. Nguyên nhân đầu từ lỗi. Chúng tôi đã phục hồi thành công dữ liệu cho khách hàng và bàn giao sau 1 ngày

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB Bad nặng

Phục hồi dữ liệu Toshiba 320GB

– Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB cho anh Huy (o961617607) ngày 18/7/2016.  Hiện tượng ổ cứng không truy xuất được dữ liệu. Qua kiểm tra xác định ổ cứng bị Bad sector nặng. Dữ liệu được phục hồi thành công bà bàn giao cho khách hàng.

Read More »
Call Now Button