Home / Tag Archives: Cứu dữ liệu ổ cứng Thái Bình

Tag Archives: Cứu dữ liệu ổ cứng Thái Bình

Khôi phục dữ liệu ổ cứng không nhận

khoi phuc du lieu 20.1.western500Gb

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western di động mang tới trong tình trạng ổ không còn nhận có tiếng kêu lọc cọc. Qua kiểm tra ổ cứng bị chết cơ, bề mặt đĩa kém. Ngày 20/01/2016 toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho anh Tiền ở Thái Bình …

Read More »