Tag Archives: cứu dữ liệu Hải Dương

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB không nhận

25-10-2017 ổ cứng Samsung 80GB không nhận

Ngày 25-10-2017 công ty đã tiến hành cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Tuấn ở Hải Dương SĐT O9856xx186. Ổ cứng Samsung 80GB model: HD082GJ trong tình trạng không nhận diện ổ. Công ty đã cứu dữ liệu thành công cho anh Tuấn và bàn giao đầy đủ dữ liệu.

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ Samsung 160GB bị lỗi đầu từ

Samsung 160GB bị lỗi đầu từ

Ngày 17-10-2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho khách hàng ở Hải Dương SĐT O9890xx399. HDD Desktop Samsung 160GB model: HD161GJ trong tình trạng bị lỗi đầu từ. Sau khi kiểm tra và xác nhận nguyên nhân. Công ty đã khôi phục lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB bị chết cơ

26-09-2017 ổ cứng Seagate 320GB bị chết cơ

Ngày 26-9-2017 công ty đã cứu dữ liệu cho anh Dũng ở Hải Dương SĐT O9828xx638. Ổ cứng Seagate 320GB trong tình trạng bị chết cơ và đã tháo cơ tháo cơ trước khi khách hàng mang đến công ty. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho khách hàng.

Read More »

Khôi phục data ổ cứng Hitachi 120GB bị mất dữ liệu

Khôi phục data-Hitachi-120Gb

– Ngày 29/8/2017 Khôi phục data ổ cứng cho khách hàng ở Hải Dương(O986756716). Nguyên nhân ổ cứng Hitachi 120Gb model: HTS5425 được cứu dữ liệu- 137 Nguyễn Ngọc Vũ tiếp nhận trong tình trạng Ghost đè ổ C, mất dữ liệu. Theo yêu cầu của khách hàng, dữ liệu được lấy lại hoàn toàn.

Read More »

Lấy lại data ổ cứng Western 500GB bị mất dữ liệu

Lấy lại data-WD500GB

– Ngày 2/6/2017 lấy lại data cho khách hàng ở Hải Dương là anh Nghiêm (O1635885945). Ổ cứng Western 500Gb model: WD5000AZLX. Nguyên nhân mất dữ liệu do khách hàng bấm nhầm chương trình Active@KillDisk mất phân vùng. Chúng tôi đã khôi phục thành công toàn bộ data cho anh.

Read More »