Home / Tag Archives: Cứu dữ liệu ổ cứng bị Virus

Tag Archives: Cứu dữ liệu ổ cứng bị Virus

Khôi phục dữ liệu máy ghi âm

Khôi phục dữ liệu may ghi am

Bàn giao toàn bộ dữ liệu dữ liệu lại cho chị T – 09899509XX vào ngày 26/04/2016. Tình trạng máy ghi âm của chị T bị mất dữ liệu, khách hàng đã dùng phần mềm can thiệp nhưng không thành công. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu máy …

Read More »