Tag Archives: Cứu dữ liệu ổ cứng Thanh Hóa

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 40GB bị chết cơ

cứu dữ liệu SP0411N

– Cứu dữ liệu ổ cứng  Samsung 40GB, model: SP0411N cho khách hàng ở Thanh Hóa (o973600333) ngày 24/6/2016. Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Maxtor 40GB chết cơ

cứu dữ liệu Maxtor 40GB

– Khôi phục dữ liệu ổ cứng Maxtor 40GB cho anh Hoàng Anh ở Thanh Hóa (o973600333) ngày 21/6/2016. Ổ cứng được khách hàng mang trực tiếp đến trong tình trạng không nhận. Qua kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Tất cả dữ liệu của khách hàng được khôi phục trong ngày.  

Read More »

Phục hồi dữ liệu hdd PC Samsung bị hỏng cơ

phục hồi dữ liệu HD163GJ

Dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho Anh Hiếu ở Thanh Hóa – 0987886292. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu hdd PC Samsung dung lượng 160Gb, Model: HD163GJ. Tình trạng ổ cứng mang tới không nhận. Nguyên nhân bị hỏng cơ. Sau khi phục hồi dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng …

Read More »