Tag Archives: Cứu dữ liệu ổ cứng Thanh Hóa

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB không nhận

Ngày 19-3-2018 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Hà_Thanh Hóa SĐT O9846xx666. Ổ cứng Seagate 500GB, model: HD.2_500. Nguyên nhân ổ cứng không nhận. Sau khi kiểm tra xong xác định ổ cứng bị lỗi đầu từ. Dữ liệu được khôi phục thành công và bàn giao cho anh Hà.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 40GB bị chết cơ

cứu dữ liệu SP0411N

– Cứu dữ liệu ổ cứng  Samsung 40GB, model: SP0411N cho khách hàng ở Thanh Hóa (o973600333) ngày 24/6/2016. Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.

Read More »

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Maxtor 40GB chết cơ

cứu dữ liệu Maxtor 40GB

– Khôi phục dữ liệu ổ cứng Maxtor 40GB cho anh Hoàng Anh ở Thanh Hóa (o973600333) ngày 21/6/2016. Ổ cứng được khách hàng mang trực tiếp đến trong tình trạng không nhận. Qua kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Tất cả dữ liệu của khách hàng được khôi phục trong ngày.  

Read More »
Call Now Button