Home / Tag Archives: Cứu dữ liệu ổ cứng tại Quảng Ninh

Tag Archives: Cứu dữ liệu ổ cứng tại Quảng Ninh

Lấy lại Data USB bị hỏng

cứu data-USB

– Ngày 4/7/2017 Lấy lại data cho khách hàng ở Quảng Ninh là anh Hoàng  (O982311425). USB của anh trong tình trạng đã bị hỏng, đã sửa chữa. Tất cả dữ liệu được cứu lại và gửi lại cho anh Hoàng.

Read More »