Home / Tag Archives: ổ cứng bị mất dữ liệu

Tag Archives: ổ cứng bị mất dữ liệu

Cứu dữ thẻ nhớ CF Lexar 32GB thẻ đòi format

– Ngày 25/3/2017 cứu dữ liệu cho anh Luyện (O972501790). Thẻ nhớ CF Lexar dung lượng 32GB. Thẻ nhớ không mở được data do thẻ yêu cầu định dạng lại, đã chạy phần mềm nhưng không thành công. Bạn có thể tìm bài viêt theo từ khóa:cứu dữ liệu thẻ …

Read More »