Tag Archives: Bitlocker

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate bitlocker

phuc hoi du lieu 3.3.06.ST9500423AS

Công ty tiếp nhận ổ cứng tình trạng nhận chập chờn. Qua kiểm tra đầu từ bị lỗi, ổ E bitlocker đã bị format. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate, Model: ST9500423AS. Ngày 03/03/2016 bàn giao dữ liệu cho Anh Sơn_0982699672.

Read More »
Call Now Button