Tag Archives: Chết cơ do đánh rơi

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB đánh rơi

cứu dữ liệu WD10JMVW

– Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB model: WD10JMVW cho anh Vinh ở Thái Nguyên (o919424181) ngày 23/6/2016. Tình trạng ổ cứng bị đánh rơi,  không nhận. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Chúng tôi đã phục hồi dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

Read More »
Call Now Button