Home / Tag Archives: Cứu dữ liệu Lạng Sơn

Tag Archives: Cứu dữ liệu Lạng Sơn

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hỏng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hỏng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB model: ST250DM000 vào ngày 31/05/2016. Ổ cứng  được gửi từ lạng sơn xuống trong tình trạng không hoạt động. nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ cứng bị hỏng đầu từ. dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao cho anh Việt …

Read More »