Tag Archives: Cứu dữ liệu ổ cứng Quảng Bình

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB chết cơ

– Ngày 26/10/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB model: HD082GJ cho anh Hùng ở Quảng Bình (O1683453045). Nguyên nhân chết cơ do ngập ngước. Sau 2 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Read More »
Call Now Button