Home / Tag Archives: Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung

Tag Archives: Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung

Khôi phục dữ liệu HDD Samsung Desktop 250GB

Khôi phục dữ liệu HD253GJ

– Ngày 24/4/2014 khôi phục dữ liệu cho anh Đức (O974709775). ổ cứng Hãng Samsung PC model: HD253GJ. đĩa cứng đòi định dạng lại, quý khách đã fomet sau thời điểm kiểm tra xác định nguyên nhân ổ cứng bad sector, Bitlocker. data được cứu thành công.

Read More »