Home / Tag Archives: Cứu dữ liệu ổ cứng Yên Bái

Tag Archives: Cứu dữ liệu ổ cứng Yên Bái

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate chết cơ

lay lai du lieu 3.3.06.Seagate 320GB

Ổ cứng mang tới trong tình trạng không nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng chết cơ, đĩa kém. Ngày 03/03/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate dung lượng 320Gb dòng Model: 5400.6_320 cho Chú Sáng Yên Bái_0912282658. Toàn bộ dữ liệu được bàn …

Read More »