Tag Archives: Ổ cứng Western

Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn Western chết cơ

0.0 00 Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy bàn Western, tình trạng chết cơ kêu lạch cạch, bề mặt đĩa kém cho chị Giang – 0989374396. Ngày 25/12/2015 dữ liệu được bàn giao toàn bộ cho Chị Giang. Ổ cứng Western 80Gb model: WD800JD dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

Read More »
Call Now Button