Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi đầu từ lỗi
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 500Gb đầu từ lỗi cho anh Nguyên – 0904680760. Ngày 30/12/2015 công ty bàn giao dữ liệu cho Anh Nguyên. Ổ cứng model: HTS5450. Dữ liệu bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *