Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Seagate lỗi đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Seagate lỗi đầu từ
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Seagate lỗi đầu từ 320Gb loại 7200 vòng/phút rất khó tìm vật tư cho anh Oanh – 01673858608. Ngày 30/12/2015 bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho Anh Oanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *