Phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng Seagate chết cơ

Phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng Seagate chết cơ
Rate this post

Phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng Seagate chết cơ kêu lạch cạch cho anh Toàn – 0933201989. Ngày 31/12/2015 công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho Anh Toàn. Ổ cứng Seagate 500Gb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *