Hau Hoang

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1TB cài win nhầm

0.0 00 Ngày 19/4/2018 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Bách – 09735xx768. HDD máy bàn Western 1TB model: WD10002FAEX bị khách hàng thao tác cài win nhầm dẫn đến mất dữ liệu ổ C. Dữ liệu của anh Tuấn được lấy lại thành công và bàn giao ngay sau đó.

Read More »

Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ 32GB đòi format

0.0 00 Ngày 18/4/2018 phục hồi dữ liệu thẻ nhớ cho anh Nam – 09876xx047. Thẻ nhớ 32GB thẻ nhớ đòi format. Dữ liệu trong thẻ nhớ được chúng tôi phục hồi nhanh chóng. Trong ngày dữ liệu đã được bàn giao đầy đủ cho khách hàng.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB bị virus mã hóa

0.0 00 Ngầy 18/4/2018 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Sang _ Đà Nẵng – 0944xx152. Ổ cứng Western 1TB model: WD10EFRX bị mất định dạng file do bị dính virus mã hóa đòi tiền chuộc. Tất cả dữ liệu được chúng tôi giải mã thành công và bàn giao toàn bộ dữ liệu cho anh Sang.

Read More »

Khôi phục dữ liệu HDD Seagate 250GB lỗi đầu đọc

0.0 00 Ngày 17/4/2018 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Cường – 09852xx825. Ổ cứng máy bàn Seagate 250FGB model: 7200.12_250. Nguyên nhân, HDD bị lỗi đầu đọc, đĩa kém. Toàn bộ data được công ty khôi phục thành công và thực hiện bàn giao cho anh Cường.

Read More »

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1TB hỏng 1/4 đầu từ

0.0 00 Ngày 17/4/2018 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho chị Thảo – 09896xx260. Ổ HDD Desktop Western 1TB model: WD10JMVW đang trong tình trạng bi hỏng 1/4 đầu từ. Tất cả dữ liệu của khách hàng được phục hồi thành công theo yêu cầu của khách hàng và thực hiện bàn giao ngay sau đó.

Read More »

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB đòi tiền chuộc

0.0 00 Ngày 17/4/2018 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Sang – 09449xx152. Ổ cứng desktop Seagate 1TB model: ST1000DM003. Ổ của khách hàng gửi đến công ty trong tình trạng bị dính virus mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc. Công ty đã hỗ trợ giải mã toàn bộ dữ liệu cho khách hàng, toàn bộ data …

Read More »
Call Now Button