Hau Hoang

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 250GB hỏng cơ

0.0 00 Ngày 22-3-2018 phục hồi dữ liệu cho khách hàng ở Bắc Ninh SĐT 09654xx444. Ổ cứng Hitachi 250GB, moldel: HTS7232_250A7. Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng cơ. Toàn bộ dữ liệu của khách hàng được lấy lại thành công và bàn giao đầy đủ.  

Read More »

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB format

0.0 00 Ngày 22-3-2018 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho chị Trang, anh Hạnh SĐT 09363xx128/ O913O9O984. Ổ cứng Western 320GB, model: WD3200LPVX đang trong tình trạng mất dữ liệu ổ D. Dữ liệu được chúng tôi lấy lại thành công và bàn giao cho chị Trang.

Read More »

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 320GB chết cơ

0.0 00 Ngày 22-3-2018 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyên SĐT 09888xx669. Ổ cứng Western 320GB, model: WD3200AAKX được công ty nhận lại trong tình trạng bị chết cơ, đĩa kém, khả năng phục hồi thấp. Công ty đã tiến hành cứu dữ liệu thành công và bàn giao cho anh Nguyên.

Read More »

Recover dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB chết cơ

21-3 Samsung 80GB hỏng cơ

5.0 02 Ngày 21-3-2018 recover dữ liệu ổ cứng cho khách hàng _ Nam Đinh SĐT 09376xx888. Ổ cứng Samsung 80GB model: HD082GJ đang trong tình trạng ổ bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được công ty recover thành công và gửi lại cho khách hàng.

Read More »

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB chết cơ

7534 Samsung 80GB chết cơ

5.0 01 Ngày 21-3-2018 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Hiếu SĐT 012621xx622. Ổ cứng Samsung 80GB model: HD082GJ. Ổ của khách đang trong tình chết cơ, đĩa kém. Data của anh Hiếu được công ty lấy lại thành công và bàn giao sau 1 ngày.

Read More »

Cứu dữ liệu thẻ nhớ 64GB đòi format

21-3 the 64GB đòi format

5.0 01 Ngày 21-3-2018 cứu dữ liệu thẻ nhớ cho anh Hiếu SĐT 016838xx089. Thẻ nhớ 64GB của anh Hiếu đang trong tình trạng lỗi đòi format. Khách hàng không thể thực hiện truy suất dữ liệu. Data của khách hàng được cứu lại thành công ngay sau đó.

Read More »

Recover data HDD Westerb 500GB đầu từ lỗi

7527 Western 500GB đầu từ lỗi

5.0 01 Ngày 20-3-2018 recover dữ liệu ổ cứng cho anh Duy SĐT 09864xx152. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX. Ỏ cứng đang trong tình trạng lỗi đầu từ, đồng thời đĩa từ kém. Dữ liệu của anh Duy được Recover thành công và bàn giao đầy đủ.

Read More »

Láy lại dữ liệu ổ cứng Westerb 4TB bị hỏng cơ

7523 Western 4TB hỏng cơ

5.0 01 Ngày 20-3-2018 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Hiệp SĐT 09833xx636. Ổ cứng Western 4TB model: WD40EZRX đang bị chết cơ. Kỹ thuật viên nhận định khả năng cứu thấp, sau 2 ngày dữ liệu của anh Hiệp đã được lấy lại thành công và bàn giao đầy đủ.

Read More »
Call Now Button