Home / KHÁCH HÀNG / Cứu data Hard disk western 500GB hỏng đầu từ

Cứu data Hard disk western 500GB hỏng đầu từ

Cứu data Hard disk western 500GB hỏng đầu từ
5 (100%) 1 vote

Ngày 2/5/2017 cứu data cho anh Xâm (O979236488). Hard disk western 500GB model: WD5000BPKT, nguyên nhân ổ cứng hỏng 1/4 đầu từ. Data được recover và bàn giao cho anh Xâm sau 2 ngày. Cứu data WD-500GB

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *