Cứu data HDD seagate desktop 250GB đầu từ lỗi

Cứu data HDD seagate desktop 250GB đầu từ lỗi
5 (100%) 2 votes

Ngày 11/7/2017  cứu data HDD cho khách hàng ở Hải Phòng (O934268666). HDD Seagate desktop 250GB được cuudulieuhdd.com tiếp nhận trong tình trạng đầu từ lỗi. Theo yêu cầu của khách hàng, toàn bộ dữ liệu đã được cứu lại thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *