Cứu data HDD Western 1TB hỏng đầu từ

Rate this post

– Ngày 5/5/2017 cứu data ổ cứng cho anh Minh (O968510408). Ổ cứng di động Western 1TB model: WD10JMVW. Nguyên nhân được xác định hỏng 1/4 đầu từ.Toàn bộ dữ liệu của anh Minh được cuudulieuhdd.com khôi phục thành công.

cứu data HDD Western 1TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button