Cứu data SSD Kingston 120GB bị lỗi ngăn nhớ

Cứu data SSD Kingston 120GB bị lỗi ngăn nhớ
5 (100%) 1 vote

– Ngày 15/6/2017  cứu dữ liệu cho anh Huy ( O912266796). SSD Kingston 120GB được anh mang đến trong tình trạng bị lỗi ngăn nhớ. Data được recover thành công và bàn giao cho anh Huy.

cứu dữ liệu-SSD-Kingston

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *