Cứu dữ liệu box di động hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu box di động hỏng 1/4 đầu từ
Rate this post

Tình trạng ổ cứng mang to be broken. Qua kiểm tra ổ cứng bị hỏng ¾ from Ngày 2016/06/04 cứu dữ liệu hộp di động cho anh Trí – 0932312699. Ổ cứng di động phương Tây mô hình 1TB: WD10JMVW. Ổ cứng have hiện tượng hỏng do not got. After kiểm tra xác định ổ cứng bị hỏng 1/4 from. Theo yêu cầu of khách hàng us was khôi phục 3/4 from

cứu dữ liệu WD10JMVW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *