Cứu dữ liệu Box di động hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu Box di động hỏng đầu từ
Rate this post

Cứu dữ liệu Box di động Western 500Gb. Ổ cứng mang đến trong tình trạng không nhận, có tiếng kêu. Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng đầu từ. Sau 1 ngày công ty đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho anh Thuật – 0903442174 vào ngày 19/01/2016

cuu du lieu 19.1.western500Gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *