Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu Box di động hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu Box di động hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu Box di động hỏng đầu từ
Rate this post

Cứu dữ liệu Box di động Western 500Gb. Ổ cứng mang đến trong tình trạng không nhận, có tiếng kêu. Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng đầu từ. Sau 1 ngày công ty đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho anh Thuật – 0903442174 vào ngày 19/01/2016

cuu du lieu 19.1.western500Gb

Check Also

7309 Seagate 500GB mất định dạng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb mất định dạng ổ E

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb mất định dạng ổ E5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *