Cứu dữ liệu cứng di động Samsung 1TB Bad sector

Cứu dữ liệu cứng di động Samsung 1TB Bad sector
Rate this post

– Cứu dữ liệu cứng di động Samsung 1TB model: ST100LM024 cho anh Vũ (o904850695) ngày 15/7/2016. Ổ cứng  khách hàng mang đến trong tình trạng bị mất phân vùng ổ cứng. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định Bad sector nặng. Toàn bộ dữ liệu được chúng tôi phục hồi  và bàn giao lại cho khách hàng.

cứu dữ liệu ST100LM024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *