Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu đĩa cứng Western 160GB Bad nặng

Cứu dữ liệu đĩa cứng Western 160GB Bad nặng

Cứu dữ liệu đĩa cứng Western 160GB Bad nặng
Rate this post

– Ngày 6/3/2017 cứu dữ liệu đĩa cứng cho anh Thọ (O961000061). Ổ cứng máy tính Western 160GB model: WD1600AAJS. Nguyên nhân ổ cứng máy tính bad nặng, đầu đọc đọc kém. Sau 2 ngày data của khách hàng được khôi phục thành công.

Cứu dữ liệu WD1600AAJS

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *