Cứu dữ liệu đĩa cứng Western 500GB hư đầu đọc

Cứu dữ liệu đĩa cứng Western 500GB hư đầu đọc
Rate this post

– Ngày 8/3/2017 cứu dữ liệu đĩa cứng cho anh Tuấn (O1665690266). Hard disk Desktop 500GB modle: WD5000AAKX, đầu đọc . Toàn bộ dữ liệu được cứu và bàn giao cho anh Tuấn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *