Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu đĩa cứng Western 500GB hư đầu đọc

Cứu dữ liệu đĩa cứng Western 500GB hư đầu đọc

Cứu dữ liệu đĩa cứng Western 500GB hư đầu đọc
Rate this post

– Ngày 8/3/2017 cứu dữ liệu đĩa cứng cho anh Tuấn (O1665690266). Hard disk Desktop 500GB modle: WD5000AAKX, đầu đọc . Toàn bộ dữ liệu được cứu và bàn giao cho anh Tuấn.

Check Also

7248 Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *