Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu đĩa cứng Western 500GB hư đầu đọc

Cứu dữ liệu đĩa cứng Western 500GB hư đầu đọc

Cứu dữ liệu đĩa cứng Western 500GB hư đầu đọc
Rate this post

– Ngày 8/3/2017 cứu dữ liệu đĩa cứng cho anh Tuấn (O1665690266). Hard disk Desktop 500GB modle: WD5000AAKX, đầu đọc . Toàn bộ dữ liệu được cứu và bàn giao cho anh Tuấn.

Check Also

ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày 17-10-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *