Cứu dữ liệu HDD 250Gb Seagate chết cơ

Cứu dữ liệu HDD 250Gb Seagate chết cơ
Rate this post

Ổ cứng dung lượng 250Gb mang tới trong tình trạng ổ không nhận, sau khi kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Ổ cứng Model: ST250DM000. Ngày 16/02/2016 công ty đã bàn giao dữ liệu lại cho Chị Bắc 24h_01667 442 378.

cuu du lieu 16.2.06.ST250DM000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *