Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu HDD decktop Maxtor 40GB bị lỗi đầu đọc

Cứu dữ liệu HDD decktop Maxtor 40GB bị lỗi đầu đọc

Cứu dữ liệu HDD decktop Maxtor 40GB bị lỗi đầu đọc
5 (100%) 1 vote

– Ngày 17/5/2017 cứu dữ liệu cho anh Quân (O969098222). HDD desktop Maxtor 40GB bị lỗi đầu đọc. Sau khi kiểm tra cuudulieuhdd.com đã recover dữ liệu thành công và bàn giao lại cho a Quân.

Cứu dữ liệu-Maxtor 40GB

Check Also

7068 ổ cứng Seagate 250Gb bị chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb bị chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày 21-11-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *