Cứu dữ liệu hdd desktop 80GB bị chết cơ

Cứu dữ liệu hdd desktop 80GB bị chết cơ
Rate this post

– Cứu dữ liệu hdd  desktop Samsung 80GB model: SP0842N. cho anh Hoàng Anh – (o973600333) ngày 22/6/2016. Ổ cứng được khách hàng mang trực tiếp đến trong tình trạng chết cơ. Theo yêu cầu của khách hàng dữ liệu được khôi phục trong ngày.

cứu dữ liệu SP0842N

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *