Cứu dữ liệu HDD di động Box Trancend đòi format

Cứu dữ liệu HDD di động Box Trancend đòi format
Rate this post

Cứu dữ liệu HDD di động Box Trancend mang tới trong tình trạng mất dữ liệu do ổ cứng đòi format. Sau khi xác định nguyên nhân do ổ cứng bị bad sector và người dùng đã format. Ngày 08/01/2016 Dữ liệu được trả cho chị Dung – 0974617403. HDD di động Box Trancend 250GB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *