Cứu dữ liệu HDD Hitachi 1TB lỗi đầu từ

Cứu dữ liệu HDD Hitachi 1TB lỗi đầu từ
Rate this post

Ngày 14/4/2017 cứu dữ liệu đĩa cứng cho anh Khoa (O904113123). Ổ đĩa cứng di động Hitachi 1TB model: HTS5410100 lỗi đầu từ. Chúng tôi đã phục hồi thành công dữ liệu cho anh Khoa sau 2 ngày.

Cứu dữ liệu HTS5410100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *