Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu HDD laptop Western 750GB hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu HDD laptop Western 750GB hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu HDD laptop Western 750GB hỏng 1/4 đầu từ
Rate this post

– Ngày 21/4/2017 lấy lại dữ liệu hard disk cho chị My (O948256859). Ổ cứng laptop Western 750GB model: WD7500BPVT. Nguyên nhân hỏng 1/4 đầu từ. Chúng tôi đã cứu thành công data cho bạn và bàn giao trong ngày.

Check Also

6796 ổ cứng Samsung 1TB đĩa kém

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB đĩa kém

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB đĩa kém5 (100%) 1 vote Ngày 16-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *