Cứu dữ liệu HDD laptop Western 750GB hỏng 1/4 đầu từ

Ngày 21/4/2017 lấy lại dữ liệu hard disk cho chị My (O948256859). Ổ cứng laptop Western 750GB model: WD7500BPVT. Nguyên nhân hỏng 1/4 đầu từ. Chúng tôi đã cứu thành công data cho bạn và bàn giao trong ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button