Cứu dữ liệu hdd laptop Western không nhận

Cứu dữ liệu hdd laptop Western không nhận
Rate this post

Toàn bộ dữ  liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho anh Minh Anh – 0904144464. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu hdd laptop Western  500GB model: WD5000LPVX. Tình trạng ổ cứng không nhận. Nguyên nhân do ổ cứng bị lỗi đầu từ. Ngày 09/04/2016 bàn giao dữ liệu lại cho khách hàng.

cứu dữ liệu WD5000LPVX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *