Cứu dữ liệu HDD Maxtor 250GB bị virus

Cứu dữ liệu HDD Maxtor 250GB bị virus
5 (100%) 1 vote

Ngày 29/4/2017 cứu dữ liệu HDD Maxtor 250GB virus đổi tên Folder cho chị Tùng  (O904728879). Chúng tôi đã lấy lại dữ liệu và bàn giao cho chị Tùng sau 1 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *