Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu HDD Maxtor 250GB bị virus

Cứu dữ liệu HDD Maxtor 250GB bị virus

Cứu dữ liệu HDD Maxtor 250GB bị virus
5 (100%) 1 vote

Ngày 29/4/2017 cứu dữ liệu HDD Maxtor 250GB virus đổi tên Folder cho chị Tùng  (O904728879) . Chúng tôi đã lấy lại dữ liệu và bàn giao cho chị Tùng sau 1 ngày.

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *