Cứu dữ liệu HDD máy bàn Hitachi 320GB chết cơ

Cứu dữ liệu HDD máy bàn Hitachi 320GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 21/01/2017 cứu dữ liệu cho anh Thực (O975111244). Hdd máy bàn Hitachi 320Gb (model: HDS7210) chết cơ, bề mặt flatter kém. Dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho anh Thực sau 3 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *