Cứu dữ liệu HDD PC Samsung không nhận

Cứu dữ liệu HDD PC Samsung không nhận
Rate this post

Anh Hiếu – 0978868317 mang ổ cứng 160GB model: HD161GJ tới yêu cầu cứu dữ liệu HDD PC Samsung không nhận. Sau khi tiến  hành kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị chết cơ. Ngày 17/03/2016 đã bàn giao dữ liệu.

Cứu dữ liệu HDD PC Samsung không nhận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *