Cứu dữ liệu HDD PC Western mất phân vùng

Cứu dữ liệu HDD PC Western mất phân vùng
Rate this post

Công ty tiếp nhận ổ cứng từ Anh Tuấn yêu cầu cứu dữ liệu HDD PC Western bị hỏng đầu từ. Anh Tuấn – 0966166565 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi và bàn giao vào ngày 22/02/2016. Ổ cứng Desktop Western model: WD5000AAKS.

cuu du lieu 22.2.06.WD5000AAKS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *