Cứu dữ liệu hdd Samsung chết cơ

Cứu dữ liệu hdd Samsung chết cơ
Rate this post

Bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho khách hàng anh Tùng – 01273131523. Ngày 22/04/2016 cứu dữ liệu hdd Samsung laptop 500GB model: HM500JI. Tình trạng: không nhận. Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ.

Cứu dữ liệu HM500JI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *