Cứu dữ liệu HDD Samsung Desktop chết cơ

Cứu dữ liệu HDD Samsung Desktop chết cơ
Rate this post

Ổ cứng mang tới trong tình trạng không nhận ổ, sau khi kỹ thuật tiến hành kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị chết cơ. Ngày 03/02/2016 cứu dữ liệu HDD Samsung Desktop dung lượng 250Gb Model: HD253GJ cho khách hàng – O9616876xx. Công ty đã phục hồi và bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

cuu du lieu 3.2.06.HD253GJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *