Cứu dữ liệu hdd Samsung PC chết cơ

Cứu dữ liệu hdd Samsung PC chết cơ
Rate this post

Cứu dữ liệu hdd Samsung PC mang tới trong khi ổ cứng không nhận. Qua kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị chết cơ. Ổ cứng 80GB model: HD082GJ. Anh Ảnh – 0912734783 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu vào ngày 18/04/2016

cứu dữ liệu HD082GJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *