Cứu dữ liệu HDD seagate 250GB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu HDD seagate 250GB đầu từ lỗi
5 (100%) 1 vote

Ngày 5/6/2017 cứu dữ liệu cho khách hàng (O961687686). Nguyên nhân HDD Seagate 250GB đầu từ lỗi. Chúng tôi đã recover thành công và bàn giao dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.

cứu dữ liệu seagate-250GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *