Cứu dữ liệu hdd Seagate 250GB đầu từ lỗi

– Ngày 24/2/2017 cứu dữ liệu hdd cho anh Quyết (O989208259). Hard disk Seagate 250GB model: ST250DM000. Biểu hiện ổ cứng cắm vào máy tính không hoạt động. Nguyên nhân đầu từ lỗi. Tất cả dữ liệu được recover và bàn giao cho quý khách sau 1 ngày.

cứu dữ liệu ST250DM000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button