Cứu dữ liệu hdd Seagate 500GB bad nhẹ

_ Ngày 6/3/2017 cứu dữ liệu cho anh Thái (O909291686). Hard drive Seagate 500GB bị mất data phân vùng ổ D, bad nhẹ. Cứu dữ liệu ổ cứng 137 Nguyễn Ngọc Vũ đã lấy lại thành công data và bàn giao cho quý khách hàng.

Cuu du lieu Seagate 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button