Cứu dữ liệu HDD Toshiba bị hỏng Motor

Cứu dữ liệu HDD Toshiba bị hỏng Motor
Rate this post

Anh Quảng mang ổ cứng 500Gb, Model: MK5076GUX mang tới yêu cầu cứu dữ liệu HDD Toshiba. Tình trạng mang tới không nhận ổ. Sau khi kỹ thuật tiến hành kiểm nguyên nhân chủ yếu là do bị hỏng Motor. Ngày 27/02/2016 tiếp nhận, xử lý và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho Anh Quảng số điện thoại 0912 209 136.

cuu du lieu 27.2.06.MK5076GUX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *