Cứu dữ liệu HDD Western 160GB đầu từ đọc kém

Cứu dữ liệu HDD Western 160GB đầu từ đọc kém
5 (100%) 1 vote

Ngày 27/5/2017 Cứu dữ liệu cho anh Huy (O982320668). HDD Western 160GB model: WD1600AAJS được anh mang đến công ty chúng tôi trong tình trạng đầu từ đọc kém. Dữ liệu của anh đã được recover thành công và bàn giao cho anh sau 1 ngày.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *