Cứu dữ liệu HDD Western 1TB hỏng đầu từ

5.0
01

Ngày 2/6/2017 cứu dữ liệu cho khách hàng ở Quảng Ninh là chị Hoa (O985158225). HDD Western 1TB model: WD10JMVW. Ổ cứng của chị bị hỏng đầu từ. Toàn bộ dữ liệu được khôi phục lại và bàn giao cho khách hàng.

cứu dữ liệu WD-1TB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button