Cứu dữ liệu HDD Western 320GB bị recover nhầm

Cứu dữ liệu HDD Western 320GB bị recover nhầm
5 (100%) 1 vote

Ngày 31/5/2017 cứu dữ liệu cho anh Tuấn (O977760268). HDD Western 320GB của anh mang đến trong tình trạng recover nhầm.  Toàn bộ data đã được chúng tôi phục hồi thành công và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu-WD 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *